TAGAYYÜR

TAGAYYÜR
Değişmek. Başkalaşmak. * Bozulmak. Renk değiştirmek. * Kokmak.(Tagayyür ve tebeddül; hudûsten ve tekemmül etmek için tazelenmekten ve ihtiyaçtan ve maddilikten ve imkândan ileri geliyor. Zât-ı Akdes ise; hem kadîm, hem her cihetçe kemal-i mutlakta, hem istiğna-yı mutlakta, hem maddeden mücerred; hem Vâcib-ül-Vücud olduğundan; elbette tagayyür ve tebeddülü muhaldir, mümkün değildir. L.)

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • tagayyür — is., esk., Ar. taġayyur Değişme, başkalaşma Onun çehresindeki tagayyür, muhatabının gözünden de kaçmadı. E. E. Talu Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller tagayyür etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tagayyür — (A.) [ ﺮﻴﻐﺕ ] değişme, başkalaşma …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • tagayyür etmek — değişmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TAGAYYÜRAT — (Tagayyür. C.) Başkalaşmalar, bozulmalar. Değişmeler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DAİRE-İ VÜCUB — Tebeddül ve tagayyür etmeyen ve mümkinat âleminden olmayan âlemler. Esmâ ve Sıfât ı İlâhiyye gibi. (Bak: Vücub âlemi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EZDAD — Zıdlar. Mukabil ve muhalif olan şeyler. Birbirinin tersi veya zıddı olanlar.(Şu kâinata dikkat edilse görünüyor ki: İçinde iki unsur var ki, her tarafa uzanmış, kök atmış: Hayır şer, güzel çirkin, nef zarar, kemâl noksan, ziya zulmet, hidayet… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”